Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Contemporary Psychoanalyzing Theories; The Orthodox approach and confrontation of them

Course Code: E44

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: