Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Scientific Methodology and Technography (C)

Course Code: E31

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Beginning of a Scientific Work, Parts of Scientific Work, Elements of Good Study, Cover, Title of Work, Summary, Contents, Introduction, Bibliographic Review, Case Study, Results Presentation, Work Closure, Bibliography, Oral Presentation, Scientific Work, Bibliographic Research, Secondary Data, Questionnaire Construction, Qualitative Research Methods