Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: History of the New Testament Era and Elements of the Hebrew Language

Course Code: E14

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: