Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Course: Introduction to Sociology

Course Code: E13

Lecturer Professor:

Required: NO

Teaching Credits: 2

Teaching Hours: 2

Website:

Description: Historical Development of Sociological Thought. Founders of Modern Sociology. The Nature and Meaning of Sociology. Key Sociological Concepts. Social Institutions. Society and Culture. Socialisation and Social Control. Social Classes. Social Issues and Social Deviation.