Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: Y88

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ερμηνευτική ανάλυση του Μικρού Αγιασμού καθώς και του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων που περιέχονται στο Ευχολόγιο το Μέγα. Επίσης αναλύεται η ακολουθία του Αγίου Μύρου, όπως και η Γονυκλισία της Πεντηκοστής.