Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η Θεολογία της Οικολογίας

Κωδικός Μαθήματος: Y87

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Οικολογικό πρόβλημα, αίτια, ανθρωπολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θεολογική προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος. Δημιουργία και οικολογικό πρόβλημα. Μέσα, στάσεις και συμπεριφορές αντιμετώπισης του προβλήματος. Χριστιανική αγωγή και οικολογία.