Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Οργάνωση και Διοίκηση Μητροπόλεων, Ενοριών και Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και η εθνική και κοινωνική προσφορά της Εκκλησίας

Κωδικός Μαθήματος: Y82

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το νομοκανονικό καθεστώς των Μητροπόλεων και η διοικητική οργάνωσή τους. Οι Μητροπολίτες. Η οικονομική διαχείριση των Μητροπόλεων. Το νομοκανονικό καθεστώς των Ενοριών και η διοικητική οργάνωσή τους. Τα πρόσωπα της Ενορίας. Οι Μητροπολίτες. Η οικονομική διαχείριση των Ενοριών.