Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Σύγχρονα ηθικά προβλήματα

Κωδικός Μαθήματος: Y71

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εξέταση σύγχρονων ηθικών προκλήσεων για την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία με έμφαση στις μεταμοσχεύσεις και την κλωνοποίηση, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τον προγεννητικό έλεγχο, τα προβλήματα του ορθόδοξου γάμου στη μετανεωτερική κοινωνία, η πρόκληση του οικολογικού προβλήματος, το ζήτημα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον ανεπτυγμένο αλλά και τον τρίτο κόσμο, το πρόβλημα του πολέμου και, τέλος, το πρόβλημα των σχέσεων Εκκλησίας και κρατικής εξουσίας.