Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Διορθόδοξες Σχέσεις, Διαχριστιανικοί  και Διαθρησκειακοί Διάλογοι

Κωδικός Μαθήματος: Y62

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Κριτική επισκόπηση των κυριότερων σταθμών στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους ετεροδόξους τον 20ο αιώνα αφενός στο Π.Σ.Ε. αφετέρου στους διμερείς διαλόγους (με Αγγλικανούς, Παλαιοκαθολικούς, Αντιχαλκηδονίους, Προτεστάντες και Ρωμαιοκαθολικούς).