Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: Y58

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Χρησιμοποιείται το Ευχολόγιο το Μέγα. Αναλύεεται καί σχολιάζεται από θεολογικής και φιλολογικής πλευράς το περιεχόμενο της νεκρωσίμου ακολουθίας. Αναφέρονται τα είδη αυτής, δηλ. σε κοσμικούς, μοναχούς, ιερείς, νήπια, σε κοσμικούς άνδρες κ.λ.π.