Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: Y48

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Περιλαμβάνει επεξεργασία καί ανάλυση των στ΄ περί Ιερωσύνης λόγων του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου σε συνδυασμό με την τάξη που επικρατεί στη χειροτονία και των τριών βαθμών της Ιερωσύνης σύμφωνα με το Ευχολόγιο το Μέγα.