Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: Y44

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορική Εξέλιξη. Το Υλικό, σημαντικές έννοιες, οργάνωση, η χρήση του Η/Υ. Το Λογισμικό, είδη Λογισμικού, η χρήση του στην επιχείρηση. Οργάνωση και είδη Η/Υ. Λειτουργικά Συστήματα, ιστορική εξέλιξη, είδη, βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Εξέταση Λειτουργικών Συστημάτων για Προσωπικούς Η/Υ και του UNIX. H εφαρμογή Πληροφορικής, επιδράσεις και αποτελέσματα στο προσωπικό και στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Δίκτυα και Διαδίκτυο. Εργαστήριο Εξάσκηση σε γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα Λειτουργικά Συστήματα. Εξάσκηση σε γνωστούς επεξεργαστές κειμένου και Υπολογιστικά φύλλα.