Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού

Κωδικός Μαθήματος: Y43

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η κοινωνιολογία της θρησκείας, ιστορικό και ιδεολογικό περίγραμμα. Η έννοια της θρησκείας. Το κοινωνικό περιεχόμενο της θρησκευτικής ζωής., η διαμόρφωση της θρησκευτικής ομάδας. Η εμφάνιση του χριστιανισμού. Η αρχική μορφή της εκκλησίας . Η διαμόρφωση των εκκλησιαστικών λειτουργημάτων. Η μετάβαση στην παγκόσμια εκκλησία. Η εσχατολογία του χριστιανισμού. Η εκκοσμίκευση. Η κοινωνική διδασκαλία του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές αλλαγές. Χριστιανισμός και οικονομία. Χριστιανισμός και οικολογία. Η χριστιανική φιλανθρωπία. Η άσκηση της αγάπης, η κοινωνική πρόνοια.