Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙΙ)

Κωδικός Μαθήματος: Y36

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σπουδή στο διατονικό γένος: Οι ήχοι α΄ και πλ δ΄. που συγκεφαλαιώνουν τους διατονικούς ήχους. – Ειδικότερα: Α΄. Ήχος α΄ ( ήχος α΄ έσω, α΄ έξω, α΄ δίφωνος, α΄ τρίφωνος, α΄τετράφωνος, α΄ μέσος). – Β΄ Ήχος πλ δ΄ ( ήχος πλτου δ΄, πλ δ΄ δίφωνος, πλ δ΄ τρίφωνος). – Ήχος δ΄ Λέγετος.- Μουσικά παραδείγματα από σύντομα εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια. – Άσκηση στη μουσική καταγραφή.