Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙΙ)

Κωδικός Μαθήματος: Y31

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ορθοδοξία και ρωμαιοκαθολικισμός μετά την Άλωση. Γεννάδιος Σχολάριος, Μάρκος ο Ευγενικός. Μάξιμος ο Γραικός, ο φωτιστής των Ρώσων. Το έργο του. Οι Νεομάρτυρες. Συναξάρια των αγίων και ιερές ακολουθίες. Διάλογος Λουθηρανών και Ορθοδόξων. Οι τρεις αποκρίσεις του Ιερεμία του Β΄ και η σημασία τους. Δαμασκηνός Στουδίτης, Μάξιμος Μαργούνιος και Γαβριήλ Σεβήρος. Μελέτιος Πηγάς, Κύριλλος Λούκαρις και Ιωάννης Καρυοφύλλης. Θεοδόσιος ο Κορυδαλλεύς και Ευγένιος Γιαννούλης. Η έριδα περί των κολλύβων. Το κολλυβαδικό ζήτημα, οι επιπλοκές και οι επιπτώσεις του. Οι κολλυβάδες πατέρες Αθανάσιος ο Πάριος και Μακάριος ο Νοταράς. Ο Νικόδημος Αγιορείτης και το έργο του. Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος. Ευγένιος Βούλγαρης, Νικηφόρος Θεοτόκης, Ηλίας Μηνιάτης, Βενιαμίν ο Λέσβιος. Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων. Η εκκλησιαστική πολιτική και το έργο του. Ο άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως και το έργο του.