Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: Y28

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Ακολουθία του Όρθρου, τα είδη και τα μέρη του, ερμηνευτική προσέγγιση των ευχών του, Λειτουργικές και τελετουργικές επισημάνσεις. Τυπικές διατάξεις του Όρθρου.