Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: Y27

Διδάσκων Καθηγητής: Δ. Μερτζεμέκη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: ( επίπεδο προ-ενδιάμεσο) Διδάσκονται λεξιλόγιο, γραμματικές δομές, επικοινωνιακούς διαλόγους, και ασκήσεις σύνταξης λόγου μέσα από κείμενα όπου εξοικειώνονται με χρόνους, προθέσεις, επιρρήματα, επίθετα, υποθετικούς λόγους, με συμπλήρωση, σύνταξη παραγράφων, περιγραφών, επιστολών, e-mails, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ερωτηματολόγια. Παράλληλα επεξεργάζονται απλά αυθεντικά κείμενα με ορολογία της ειδικότητας τους, (συναξάρια, ύμνους, λειτουργικά, βιβλικά, πατερικά κ α) με στόχο την γνώση και χρήση εκκλησιαστικού λεξιλογίου καθώς και την εξοικείωση τους με τους αρχαιότερους αγγλικούς γλωσσικούς τύπους. Εισαγωγή στην μετάφραση από Αγγλικά στα Ελληνικά και αντιστοίχηση όρων.