Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (ΙΙ)

Κωδικός Μαθήματος: Y26

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Οκταηχία: Τα συστατικά τω ήχων (ενήχημα ή απήχημα, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις, ‘’θέσεις’’. –Οι συγγενείς ή κλαδικοί ήχοι: δίφωνοι, τρίφωνοι, τετράφωνοι, πεντάφωνοι, επτάφωνοι, μέσοι και πλάγιοι. – Μουσικά παραδείγματα από σύντομα εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια.