Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία (ΙΙ)

Κωδικός Μαθήματος: Y23

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Θεολογική προσέγγιση του βίου, της εργογραφίας και βασικών στοιχείων της διδασκαλίας των εκκλησιαστικών συγγραφέων μέχρι και τον 14ο αιώνα.