Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ξένη Γλώσσα

Κωδικός Μαθήματος: Y17

Διδάσκων Καθηγητής: Δ. Μερτζεμέκη

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: ( επίπεδο εισαγωγικό) Διδάσκονται λεξιλόγιο, γραμματικές δομές, επικοινωνιακούς διαλόγους, και ασκήσεις γραπτού λόγου, μέσα από ποικιλία πηγών, (όπως course book κειμένων κ. λ. π.) και παράλληλα επεξεργάζονται επιλεγμένα κείμενα κατάλληλα για την σχετική με την ειδικότητα τους ορολογία, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν, να ερευνούν και να οργανώνουν ειδικές πληροφορίες, να αναπαράγουν και να συντάσσουν έννοιες χρήσιμες στην προφορική και γραπτή τους επικοινωνία.