Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική (Ι)

Κωδικός Μαθήματος: Y16

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνοπτική ιστορική θεώρηση της σημαδοφωνίας.-Περί διδασκαλίας ης σημειογραφίας στην Προθεωρία των Παπαδικών. –Μουσικοί φθόγγοι: Ποσότητος (φωνητικά σημάδια), ποιότητος (εκφραστικά σημάδια ή άχρονες υποστάσεις), χρόνου. Λίγα για τα τρία γένη της μουσικής. Μουσική Κλίμακα και Διαστήματα: τόνοι της φυσικής διαίρεσης της κλίμακος, δηλαδή μείζονες –ελάσσονες –ελάχιστοι και η αριθμητική γνωριμία τους. Τα ‘’ λεπτά’’ διαστήματα φωνής: ημίτονα, τμήματα ή κόμματα και η ονομασίας του και η αριθμητική γνωριμίας τους. Μουσικά παραδείγματα από σύντομα εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια.