Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία (I)

Κωδικός Μαθήματος: Y14

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στο αντικείμενο της Χριστιανικής Γραμματείας. Γνωριμία με τις πηγές και τις συλλογές πατερικών κειμένων. Θεολογική προσέγγιση του βίου, της εργογραφίας και βασικών στοιχείων της διδασκαλίας των εκκλησιαστικών συγγραφέων μέχρι και τον 4ο αιώνα.