Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Φιλοκαλικά Θέματα – Νηπτική και Ασκητική πνευματική ζωή και παράδοση

Κωδικός Μαθήματος: E84

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 1

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: