Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η Μητρόπολη και η Ενορία στην ιστορία και το παρόν (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E81

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 1

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το θεολογικό τρίπτυχο Ευχαριστία-Επίσκοπος-Ενορία. Η Ενορία ως θεραπευτήριο και εν Χριστώ κοινωνία. Η θέση των κληρικών και των λαϊκών στη ζωή της Ενορίας. Λατρεία και Ενορία. Το Ενοριακό ποιμαντικό έργο. Σύγχρονες μορφές Ενοριών. Το ζήτημα του εκσυγχρονισμού και της νεωτερικότητας.