Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεολογική και Λειτουργική Ερμηνεία της Βυζαντινής Εικονογραφίας

Κωδικός Μαθήματος: E74

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 1

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: