Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία της Δυτικής Θεολογίας

Κωδικός Μαθήματος: E62

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Σταθμοί της δυτικής θεολογικής σκέψης από τον 11ο αιώνα μέχρι τις απαρχές της Μεταρρυθμίσεως (16ος αιώνας) με ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορές της από την ορθόδοξη πατερική παράδοση. Ιδιαίτερη προσοχή αφιερώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Άνσελμος Κανταβρυγίας και η θεωρία περί ικανοποίησης της θείας δικαιοσύνης· Αβελάρδος και η διαλεκτική μέθοδος· η σχολή του Αγίου Βίκτωρα και η ιστορία της σωτηριώδους οικονομίας· Ο Μποναβεντούρα και η πλατωνική-αυγουστίνια ερμηνεία του Ευαγγελίου· Θωμάς Ακινάτης και ο χριστιανικός αριστοτελισμός· Δουνς Σκότος και Όκαμ στο λυκαυγές της κλασικής μεταφυσικής· ο Λούθηρος και οι θεμελιώδεις παράμετροι του προτεσταντισμού.