Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Μηχανογραφημένη Λογιστική (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E61

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Γενικά για την Μηχανοργάνωση, γενικές έννοιες υπολογιστών, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Λογιστικό Επάγγελμα, Λογιστικές εφαρμογές με Η/Υ, Πλεονεκτήματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής, Ανάπτυξη ή Αγορά Λογισμικού, Επιλογή - Αξιολόγηση Λογισμικού, πρακτική άσκηση.