Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ορθόδοξος Μοναχισμός (Άγιον Όρος - Άγια Μετέωρα -  Λαύρες - Σινά)

Κωδικός Μαθήματος: E53

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορική εξέλιξη: οι εγκρατείς, οι αναχωρητές, ο μοναχισμός˙ το λαυρεωτικό, το κοινοβιακό και το ιδιόρρυθμο σύστημα. Ασκητικές πρακτικές και ακρότητες. Το νομοκανονικό καθεστώς των μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Σταυροπηγιακών μονών. Τα αρχιτεκτονικά μέρη των Μονών και ο τρόπος διαβίωσης των μοναχών. Η ακολουθία της μοναχικής κουράς. Τα μοναστικά κέντρα: Άγιον Όρος, Μετέωρα, Σινά.