Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στη Δογματική Θεολογία (Υ)

Κωδικός Μαθήματος: E41

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Παρουσίαση και ανάλυση των εισαγωγικών ερωτημάτων της συστηματικής έκθεσης του Ορθοδόξου δόγματος: Έννοια και λειτουργία του δόγματος στη ζωή της Εκκλησίας. Η διπλή μεθοδολογία των Πατέρων της Εκκλησίας και η διάκριση της μυστικής-χαρισματικής θεολογίας από την λογική έκφραση του περί Θεού λόγου. Η ορθόδοξη έννοια της αποκάλυψης και η στενή σχέση της με την δογματική συνείδηση της Εκκλησίας. Αγία Γραφή, Ιερά Παράδοση και δόγμα. Καταφατική και αποφατική θεολογία. Η συνύφανση δόγματος και εκκλησιαστικής ζωής, θεωρίας και πράξης, αλήθειας και αρετής.