Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος: E13

Διδάσκων Καθηγητής: Μαρία Ράπτη

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 2

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. Θεμελιωτές της σύγχρονης Κοινωνιολογίας. Φύση και έννοια της κοινωνιολογίας. Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες. Κοινωνικοί θεσμοί. Κοινωνία και κουλτούρα. Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος. Κοινωνικές τάξεις. Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική απόκλιση.