Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεολογική-λειτουργική ερμηνεία Βυζ. Εικονογραφίας

Κωδικός Μαθήματος: YE81

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η σημασία και η αξία της ζωγραφικής τέχνης και η ένταξή της στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Φορητές εικόνες και τοιχογραφίες. Η οριοθέτηση και το θεολογικό υπόβαθρο της παράθεσης των μεμονωμένων ιερών προσώπων και των παραστάσεων στη μνημειακή ζωγραφική. Η συμπόρευση της ζωγραφικής με την αρχιτεκτονική δομή και τυπολογία των ναών. Συμβολισμοί και διακοσμητική της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Θεολογική ερμηνεία και λειτουργική θεώρηση των παραστάσεων του ιστορικού, θεομητορικού και ευχαριστηριακού κύκλου των εορτών.