Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ειδική Διδακτική της Κατήχησης

Κωδικός Μαθήματος: YE71

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μορφές και μέθοδοι κατήχησης. Η βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία. Η μέθοδος του ¨σχεδίου εργασίας¨, η αφήγηση, η επίδειξη και ο διάλογος στην υπηρεσία της βιωματικής- επικοινωνιακής διδασκαλίας. Ο ρόλος της αξιολόγησης στην κατηχητική διδασκαλία. Ψυχαγωγία και κατήχηση. Το παιγνίδι ως μέσον αγωγής. Τα είδη του παιγνιδιού, το θεατρικό παιγνίδι, το ηλεκτρονικό παιγνίδι και η αξιοποίησή τους στις ενοριακές νεανικές συνάξεις. Ποίηση, μουσική και κατήχηση. Εκδρομές, κατασκηνώσεις και περιβαλλοντικές δραστηριότητες στα πλαίσια της άσκησης της χριστιανικής αγωγής.