Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία χριστιανικού κόσμου της Δύσης

Κωδικός Μαθήματος: YE61

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εδραίωση και εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δύση. Ο χριστιανικός κόσμος, τα θεολογικά ρεύματα και οι εκπρόσωποί τους στη Δύση μέχρι την εποχή του Μεγάλου Σχίσματος. Μεγάλα ιστορικά εκκλησιαστικά γεγονότα από το Σχίσμα μέχρι τη Μεταρρύθμιση. Μεγάλοι Θεολόγοι της Μεταρρύθμισης και της Αντιμεταρρύθμισης. Η θρησκευτική κατάσταση του Δυτικού κόσμου από τότε μέχρι σήμερα.