Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κωδικός Μαθήματος: YE51

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι ένα πεδίο ιδιαιτέρου επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος με άμεσες και χρηστικές εφαρμογές. Αντικείμενα του μαθήματος είναι τεχνικές ψηφιακής ανάκτησης και διατήρησης έργων και η παροχή της γνώσης σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων με βάση τις κυριότερες αρχές σχεδίασης ιστοσελίδων και τα σχετικά λογισμικά ανάπτυξης δικτυακών τόπων.