Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αγωγή και Θρησκευτική Ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου

Κωδικός Μαθήματος: YE41

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ηθική και χριστιανική αγωγή. Ηθική αγωγή και θεωρίες ηθικής ανάπτυξης. Ηθικότητα και γνωστική ανάπτυξη. Ηθική ανάπτυξη και ψυχαναλυτική θεωρία. Μπιχεβιοριστική αντίληψη της ηθικής συμπεριφοράς. Κοινωνιογνωστική θεώρηση της ηθικής συμπεριφοράς. Το θρησκευτικό συναίσθημα. Ψυχαναλυτική θεώρηση της θρησκευτικότητας. Γνωστική ανάπτυξη της θρησκευτικότητας. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής πίστης κατά τον J. Fowler.