Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πτυχιακή εργασία

Κωδικός Μαθήματος: Y86

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 15

Ώρες Διδασκαλίας:

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: