Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ψυχολογία της Θρησκείας

Κωδικός Μαθήματος: Y82

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εννοιολογική προσέγγιση του περιεχομένου της ψυχολογίας της θρησκείας. Θρησκεία και ψυχολογία. Ψυχαναλυτική ερμηνεία της θρησκείας. Ψυχολογική ανάλυση του θρησκευτικού βιώματος. Αυτοσυνειδησία του Εγώ. Συνειδητή και ασυνείδητη θρησκευτική εμπειρία. Ψυχαναλυτική και υπαρξιστική έννοια της ενοχής. Ψυχή και σώμα. Ψυχή και σωτηρία. Ψυχή και θάνατος. Ψυχή και ζωή.