Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Πατερικών κειμένων

Κωδικός Μαθήματος: Y75

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα διδάσκεται στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, με σκοπό την διδασκαλία και εκμάθηση μεθόδου μελέτης, προσεγγίσεως και ερμηνείας των Πατερικών κειμένων, ώστε να γίνει κτήμα των φοιτητών ο πλούτος του θησαυρού της Πατερικής σοφίας και Αγιοπνευματικής γνώσεως. Προς τούτο λαμβάνονται περικοπές, κατά χρονολογικήν σειράν, κειμένων εκ της Πατερικής Γραμματείας, οι οποίες αναγιγνώσκονται, εν συνεχεία ερμηνεύονται και ακολουθεί φιλολογικός και θεολογικός σχολιασμός τους. 1. Οι περικοπές προέρχονται από κείμενα: 1) Aπολογητών 2) Των μεγάλων Πατέρων του 4ου αιώνος, Μ. Βασιλείου, Ιερού Χρυσοστόμου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Γρηγορίου Νύσσης, 3) Του Μεγάλου Αθανασίου και του Κυρίλλου Αλεξανδρείας, 4) Του Κυρίλλου Ιεροσολύμων, 5) Του Μαξίμου Ομολογητού, του Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Ιωάννου του Δαμασκηνού, 6) Θεοδώρου του Στουδίτου, Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Γρηγορίου του Παλαμά καθώς και άλλων ησυχαστών Πατέρων εφόσον ο χρόνος το επιτρέψει, 7) Κλείνουμε με κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως.