Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Σύγχρονα ηθικά προβλήματα (Βιοηθική - Οικολογία κ.ά.)

Κωδικός Μαθήματος: Y71

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Οικολογικό πρόβλημα, αίτια, ανθρωπολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θεολογική προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος. Δημιουργία και οικολογικό πρόβλημα. Μέσα, στάσεις και συμπεριφορές αντιμετώπισης του προβλήματος. Χριστιανική αγωγή και οικολογία. Η έννοια του όρου «Βιοηθική». Σύγχρονα ηθικά προβλήματα μετά την ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη της επιστήμης της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και της Γενετικής: Κλωνοποίηση, μεταμοσχεύσεις, βλαστοκύτταρα, πειραματόζωα, μεταλλαγμένα τρόφιμα κλπ. Ηθική και θεολογική θεώρηση της ζωής