Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ποιμαντική Θεολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y66

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: • Έννοια και ορολογία και σπουδαιότητα του μαθήματος. • Η Ποιμαντική ως επιστήμη. Ιστορία της Ποιμαντικής ως επιστήμης. • Σχέση της Ποιμαντικής με τις άλλες επιστήμες και κυρίως με την ψυχολογία και την κοινωνιολογία. • Ποιμαντική Θεολογία και Εκκλησία. • Η εκκλησία ως φορέας της ποιμαντικής. Χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Ιεραρχία και λαϊκοί. • Ο χαρακτήρας του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας (Χριστοκεντρικός - ανθρωποκεντρικός). • Η ενορία ως ο κατ’ εξοχήν χώρος ασκήσεως του ποιμαντικού έργου. • Σύγχρονα γενικά πλαίσια και μέθοδοι του ποιμαντικού έργου. • Το πρόσωπο του ιερέα-ποιμένα. Προσόντα και χαρίσματα. • Το αγιαστικό έργο του ποιμένα • Το διδακτικό έργο του ποιμένα. • Το διοικητικό έργο του ποιμένα. • Το ποίμνιο της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο κόσμο.