Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Υμνολογία και Υμνογραφία

Κωδικός Μαθήματος: Y65

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Eισαγωγή στην Εκκλησιαστική Υμνολογία και Υμνογραφία. 2. Η Ελληνική Χριστιανική Υμνογραφία από τους χρόνους της Καινής Διαθήκης έως τον ΣΤ΄ αιώνα. 3. Οι Λειτουργικοί Ύμνοι σε τονικά μέτρα. Οι Ευχαριστιακοί ύμνοι της πρώτης Εκκλησίας. Οι “κατά στίχον” ύμνοι και η Συριακή καταγωγή τους. Οι Πρόδρομοι του Κοντακίου. 4. Ύμνοι σε προσωδιακά και τονικά μέτρα. 5. Η Υμνογραφία των Αιρετικών. 6. Η Γένεση του Κοντακίου. Η Δομή του Κοντακίου: α) Προοίμιον, β) Οίκοι, γ) Εφύμνιον, δ) Ακροστιχίς. 7. Ο Ρωμανός ο Μελωδός και το Κοντάκιον. Άλλοι ποιητές Κοντακίων. 8. Κοντάκιον και θρησκευτικόν θέατρον. 9. Ο Ακάθιστος Ύμνος. 10. Η Παρακμή του Κοντακίου. Η εμφάνιση του “Κανόνος” και η εισαγωγή του στη Θεία Λατρεία. 11. Η Δομή του Κανόνος: α) Ωδές, β) Ειρμός, γ) Τροπάρια, δ) Ακροστιχίς. Σχέση “Κανόνος” και “Ωδών” της Παλαιάς Διαθήκης. 12. Οι Ποιητές και οι Μελωδοί των Κανόνων. 13. Η Εκκλησιαστκή Υμνογραφία και Ποίηση στη Νεώτερη εποχή.