Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ομιλητική

Κωδικός Μαθήματος: Y64

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα της Ορθόδοξης Διακονίας του λόγου ή απλά της “Ομιλητικής” διδάσκεται στους φοιτητές του ΣΤ΄ Εξαμήνου σπουδών του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών της Ακαδημίας με σκοπό να τους διδάξει τους κανόνες και την μέθοδο του Ορθοδόξου κηρύγματος. Η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται κατά θέματα ως εξής: 1. Η Ρητορική στον Ελληνικό κόσμο. Η Ομιλία ως εξαγγελία του λόγου του Θεού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. 2. Σχέση Χριστιανικής Ομιλητικής και Ρητορικής. Πηγές Χριστιανικής Ομιλητικής. 3. Ιστορία της Ομιλητικής. Ο “Χρυσούς αιών” και οι Πρόδρομοι αυτού. 4. Το Κήρυγμα στην Εκκλησία έως του Σχίσματος το 1054. 5. Εκπρόσωποι του Κηρύγματος στην αδιαίρετη Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση. 6. Χαρακτηριστικά του Χριστιανικού Κηρύγματος. 7. Είδη Κηρύγματος. Ο Διάκονος του Κηρύγματος (δηλαδή ο Ιεροκήρυκας). 8. Μορφές του Εκκλησιαστικού λόγου (Κηρύγματος), α) Ομιλία (Κατωτέρα και Ανωτέρα) και β) Εκκλησιαστικός Λόγος. 9. Συγγραφή Κηρύγματος. Συλλογή και Κατανομή Ύλης. Η Γλώσσα και το Ύφος του Κηρύγματος. 10. Εκφώνηση του Κηρύγματος. Κυριαρχία επί του όλου λόγου, της φωνής και των κινήσεων. 11. Πρακτικές ασκήσεις συγγραφής Κηρύγματος στην μορφή του Εκκλησιαστικού λόγου. 12. Πρακτικές ασκήσεις συγγραφής Κηρύγματος στη μορφή κατώτερης και ανώτερης Ομιλίας. 13. Πρακτικές ασκήσεις εκφωνήσεως Κηρύγματος.