Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Τελετουργική Ιερών Μυστηρίων

Κωδικός Μαθήματος: Y63

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η διαμόρφωση της τελετουργίας των Ιερών Μυστηρίων. Η τυπική και τελετουργική διάταξη όλων των Μυστηρίων, Αγίου Βαπτίσματος και Χρίσματος, Θείας Ευχαριστίας, Μετανοίας και Εξομολογήσεως, Ιεροσύνης, Γάμου και Ευχελαίου της Εκκλησίας μας με ερμηνευτική προσέγγιση και θεολογικό σχολιασμό στα επί μέρους τελούμενα.