Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αγιολογία - Εορτολόγια

Κωδικός Μαθήματος: Y62

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στην Αγιολογία: οι Πηγές, η μελέτη και η ορθή προσέγγιση των αγιολογικών κειμένων, οι έννοιες άγιος-αγιοσύνη, οι χορείες των αγίων, η αγιοκατάταξη και τα κριτήριά της. Εισαγωγή στο χριστιανικό εορτολόγιο: ο χρόνος και η έννοια της εορτής στην Εκκλησία, γιατί εορτάζουμε, ο ετήσιος και ο εβδομαδιαίος εορτολογικός κύκλος, οι κινητές και οι ακίνητες ετήσιες εορτές.