Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Ηθική

Κωδικός Μαθήματος: Y61

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η ορθόδοξη χριστιανική Ηθική ως εν Χριστώ άσκηση και κατά Χριστόν φιλοσοφία. Πηγές της χριστιανικής Ηθικής. Διαφορά της ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής από την Ηθική των αρχαίων φιλοσοφικών σχολών (κυρίως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη) και από νεώτερες φιλοσοφικές διδασκαλίες (Διαφωτισμός, Καντ, Νίτσε, Μαρξ). Ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής: Η επί του όρους ομιλία. Η σημασία των εντολών του Χριστού και η σχέση τους με το ορθόδοξο δόγμα. Τα στάδια της εν Χριστώ τελείωσης: Κάθαρση (πρακτική αρετή, πίστη εξ ακοής, φόβος Θεού, μετάνοια κ.ά.), φωτισμός (φυσική θεωρία, πίστη εκ θεωρίας, νοερά και αυτενεργούσα προσευχή) και τελείωση (θέωση ή δοξασμός της Πεντηκοστής). Η εσχατολογική διάσταση της Χριστιανικής ηθικής.