Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Τελετουργική

Κωδικός Μαθήματος: Y56

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Σχέση “Λειτουργικής” και “Tελετουργικής” 2. Αντικείμενο της Τελετουργικής. 3. Οι Πηγές της Τελετουργικής. Η σπουδαιότης των “Τυπικών” και των “Χειρόγραφων Ακολουθιών”. Aρχαιολογικές Πηγές. 4. Η Ιστορία της Τελετουργικής. Οι Χρονικές Περίοδοι αυτής. 5. Ο “Λειτουργικός Χρόνος” και η σημασία του. Η θεολογία της Λατρείας. 6. H εξέλιξη της θείας Λατρείας και ο ρόλος της Παράδοσης της Εκκλησίας. 7. Η διαμόρφωση του “Τυπικού” (Τυπικόν). To Ασματικό Τυπικό και το Μοναχικό η Ιεροσολυμιτικό Τυπικό. 8. Οι Ακολουθίες του Νυχθημέρου. Η διαμόρφωση του Βυζαντινού Τυπικού και η δομή των Ακολουθιών του Νυχθημέρου. 9. Τα Ιερά Άμφια του Λειτουργού. Η σημασία και ο συμβολισμός τους. 10. Η τελετουργία των Ιερών Ακολουθιών του Νυχθημέρου, ήτοι : α) Εσπερινός, β) Όρθρος, γ) Ώρες. 11. Η τελετουργία των Περιστατικών Ακολουθιών.