Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Τέχνη

Κωδικός Μαθήματος: Y55

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγικά περί τέχνης. Η διαμόρφωση της χριστιανικής τέχνης. Τέχνη και λατρεία της πρώτης Εκκλησίας. Ευκτήριοι οίκοι-Κατακόμβες. Θεματολογία, τεχνική και τεχνοτροπία του ζωγραφικού διακόσμου των κατακομβών και των χριστιανικών τάφων. Παλαιοχριστιανική και προεικονομαχική εικονογραφία. Κύρια γνωρίσματα. Ψηφιδωτά, εντοίχια και δάπεδα. Τοιχογραφίες. Φαγιούμ – Παλαιοχριστιανικές Εικόνες. Εικονολατρεία-Εικονομαχία. Η ζωγραφική της εικονομαχικής περιόδου. Η αναβίωση της τέχνης μετά την Εικονομαχία. Μακεδονική αναγέννηση. Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες. Η διαμόρφωση του εικονογραφικού προγράμματος, οι συμβολισμοί και οι εικονογραφικοί κύκλοι στη ζωγραφική των βυζαντινών ναών. Καλλιτεχνικές τάσεις και χαρακτηριστικά της ζωγραφικής κατά την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών και των Αγγέλων. Η τέχνη της εποχής των Παλαιολόγων. Ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Η μεταβυζαντινή τέχνη. Η ανάπτυξη της Κρητικής σχολής. Γενική επισκόπηση της τέχνης και της τεχνικής των εικονογραφημένων χειρογράφων από την παλαιοχριστιανική περίοδο μέχρι τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Η τέχνη της χρυσοκεντητικής, αργυροχρυσοχοΐας, γλυπτικής και ξυλογλυπτικής. Γενική θεώρηση. Η πορεία των εκκλησιαστικών τεχνών στην ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα.