Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος: Y53

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στο εκκλησιαστικό δίκαιο, έννοιες, πηγές, ερμηνεία εκκλησιαστικού δικαίου. Η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και η ελευθερία της λατρείας στην Ελλάδα. Η οργάνωση της ορθόδοξης εκκλησίας στην Ελληνική Επικράτεια και το πλαίσιο των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα. Εκκλησία της Ελλάδος: η αυτοκεφαλία, οι Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, τα όργανα διοίκησης, η περιφερειακή οργάνωση και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια.