Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πενταρχία - Πρεσβυγενή Πατριαρχεία

Κωδικός Μαθήματος: Y52

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του εκκλησιαστικού πολιτεύματος από τους αποστολικούς και μεταποστολικούς χρόνους μέχρι σήμερον επί εκκλησιολογικών και κανονικών βάσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε επί τη βάσει της Αγίας Γραφής καί της πατερικής διδασκαλίας σε Οικουμενικές Συνόδους. Γίνεται λόγος για την εισαγωγή του μητροπολιτικού συστήματος και το εθιμικό δίκαιο των θρόνων Ρώμης, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας ως και την εξαιρετική τιμή των Ιεροσολύμων επί τη βάσει των κανόνων της Α΄ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου. Επιχειρείται η κατάδειξη της επιδράσεως της Α΄Οικουμενικής Συνόδου στο ιεροκανονικό έργο της εν Εγκαινίοις Συνόδου της Αντιοχείας το 341 μ.Χ. Ακολούθως γίνεται μνεία περί των κανονικών αποφάσεων της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου και τους επισημότατους Θρόνους, Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται καί ο θρόνος της Νέας Ρώμης, όπως και για τα διαμορφωθέντα μητροπολιτικά καί υπερμητροπολιτικά πρεσβεία τιμής. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά στις αποφάσεις της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου και στην οριστική διαμόρφωση του κανονικού θεσμού της Πενταρχίας των Πατριαρχών δια των Οικουμενικών Συνόδων.