Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y51

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το μάθημα αφιερώνεται στην παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων σταθμών της ορθόδοξης θεολογικής σκέψης του 20ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται: Η ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του ’60 (Ζ. Ρώσης, Χρ. Ανδρούτσος, Ιω. Καρμίρης, Π. Ν. Τρεμπέλας κ.ά.), η νεοπατερική σύνθεση στην Ελλάδα (π. Ιωάννης Ρωμανίδης, Παν. Νέλλας, Ν. Ματσούκας κ.ά.), η ορθόδοξη ρωσική θεολογία της διασποράς (π. Γ. Φλωρόφσκι, Βλ. Λόσκι, π. Σ. Μπουλγκάκοφ)· η ρουμανική θεολογική σκέψη (π. Δ. Στανιλοάε)· η σερβική σχολή (π. Ιουστίνος Πόποβιτς και οι μαθητές του). Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κριτική παρουσίαση των πιο πρόσφατων θεολογικών ρευμάτων στον ελλαδικό χώρο.